Business English inaczej  – refleksje metodyczne

Mirosław Kruk

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie kilku wskazówek dla nauczycieli języków obcych, którzy często stają przed dylematem, w jaki sposób prowadzić interesująco zajęcia ze specjalistycznego języka obcego ze studentami uczelni wyższych. Na przykładzie biznesowego języka angielskiego analizuję kilka pomysłów dotyczących urozmaicania takich zajęć. Wszystkie sugerowane metody poparte są przykładami, które zostały użyte przez autora podczas zajęć z Business English w Instytucie Ekonomii i Zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 

References

Bishop M., 2006. The business of giving, „The Economist”, 23 lutego.

Brown P., 2007. Can Shakespeare really be a useful management tool, „The Independent”, 18 stycznia.

Grisham J., 1999. The Testament, Londyn: Arrow Books.

Lucas E., 2006. Cheer up, „The Economist”, 11 maja.

Paxton T., 2006. I’m Changing My Name to Chrysler, Politics, Flying Fish Records.

Stewart H., 2006. After Greenspan, the deluge? „The Observer”, 30 października.

Underhill A., 26 lipca 2006. The Reflective Practice Blues. Piosenka zaprezentowana przez autora podczas wykładu na kursie metodycznym w Norwich.

The Devil Wears Prada [Diabeł ubiera się u Prady], 2006, reż. D. Frankel.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.