Zeszyty Glottodydaktyczne,2009, Zeszyt 1 (2009)

Redaktor naczelny: Irena Polańska
Redaktor językowy: Jerzy Freundlich
Rok wydania: 2009

Publikacja jest plonem wieloletnich doświadczeń lektorów Jagiellońskiego Centrum Językowego w nauczaniu języków obcych i próba podzielenia się praktycznymi sposobami uatrakcyjnienia i poprawienia skuteczności zajęć językowych. Chociaż artykuły w większości omawiają zagadnienia związane z nauczaniem języka angielskiego, niemniej wiele pomysłów można wykorzystać w nauczaniu innych języków.

Zebrane ćwiczenia i gry językowe są adresowane do osób dorosłych, które mogą się wykazać co najmniej podstawową znajomością języka obcego, jednak niektóre z nich można wykorzystać na niższych poziomach nauczania, także na zajęciach z dziećmi.

Część prac jest poświęcona nauczaniu języka specjalistycznego i adaptacji tekstu specjalistycznego, co z pewnością zainteresuje tych, którzy uczą studentów lub prowadzą kursy przeznaczone dla określonych grup zawodowych.

Autorzy mają nadzieję, że książka pomoże w praktycznym rozwiązywaniu konkretnych problemów glottodydaktycznych.

Artykuły

Ilość

Wykorzystanie tekstu literackiego na lektoracie języka  angielskiego. Portrait of an English Gentleman – an extract from The Outstation by W. Somerset Maugham

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2009, Zeszyt 1 (2009) , s. 93-103
Data publikacji online: 3 listopada 2009

Tłumaczenie „poezji konkretnej” jako przykład zastosowania metody gramatyczno-tłumaczeniowej w nauce języka niemieckiego

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2009, Zeszyt 1 (2009) , s. 39-45
Data publikacji online: 3 listopada 2009

The use of press articles in a foreign language teaching – a practical example

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2009, Zeszyt 1 (2009) , s. 75-92
Data publikacji online: 3 listopada 2009

Praca z tekstem specjalistycznym  – wskazówki praktyczne

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2009, Zeszyt 1 (2009) , s. 105-108
Data publikacji online: 3 listopada 2009

Między salą kinową a lekcyjną  – o wykorzystaniu zwiastuna filmowego w nauczaniu języków obcych

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2009, Zeszyt 1 (2009) , s. 19-27
Data publikacji online: 3 listopada 2009

How to make English for students of chemistry more fun.  Tips for teachers of ESP

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2009, Zeszyt 1 (2009) , s. 179-184
Data publikacji online: 3 listopada 2010

How not to get all mixed up about “mixed” conditionals

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2009, Zeszyt 1 (2009) , s. 63-72
Data publikacji online: 3 listopada 2009

Have you got a tape-recorder?  – czyli jak pomóc uczącym się języków obcych przygotować się do części ustnej egzaminów językowych.  Propozycja ćwiczenia

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2009, Zeszyt 1 (2009) , s. 13-18
Data publikacji online: 3 listopada 2009

Foreign influences in English: on developing language awareness

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2009, Zeszyt 1 (2009) , s. 57-62
Data publikacji online: 3 listopada 2009

Developing communicative skills  – some tips and practical examples for teachers of English

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2009, Zeszyt 1 (2009) , s. 111-127
Data publikacji online: 3 listopada 2009

Ćwiczenie sprawności rozumienia tekstów metodą Christophera Humphrisa

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2009, Zeszyt 1 (2009) , s. 29-37
Data publikacji online: 3 listopada 2009

Ćwiczenie mówienia na lekcjach języka obcego – zestaw technik z przykładami z zakresu dydaktyki języka niemieckiego

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2009, Zeszyt 1 (2009) ,
Data publikacji online: 3 listopada 2009

Business English inaczej  – refleksje metodyczne

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2009, Zeszyt 1 (2009) , s. 47-56
Data publikacji online: 3 listopada 2009

Bingo, domino i inne gry na lekcjach języka niemieckiego

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2009, Zeszyt 1 (2009) ,
Data publikacji online: 3 listopada 2009

“SQUARES” – a revision activity

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2009, Zeszyt 1 (2009) , s. 169-177
Data publikacji online: 3 listopada 2009

“Black Peter” Game

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2009, Zeszyt 1 (2009) , s. 129-168
Data publikacji online: 3 listopada 2009

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.