Film na lekcji języka angielskiego – propozycja zajęć

Dorota Klimek

Abstrakt

Wraz ze zwiększonym dostępem do pomocy audiowizualnych, takich jak odtwarzacze wideo, DVD i Internet, nauczyciele języków obcych coraz chętniej wykorzystują na zajęciach filmy. Ich rola jest jednak wciąż niedoceniana: najczęściej lektor ogranicza się do seansu filmowego na ostatnich zajęciach w semestrze lub przed przerwą świąteczną, tym samym podświadomie sugerując, że oglądanie filmu jest czynnością przynoszącą mniejsze korzyści dla procesu przyswajania języka obcego niż „właściwa”, tradycyjna lekcja. Tymczasem film, sugestywnie wpływając na wyobraźnię, stanowi materiał dużo bardziej absorbujący uwagę uczącego się niż np. nagranie na CD. To zainteresowanie studentów nauką języka obcego, wzbudzone samym faktem „oglądania” anglojęzycznego filmu, nauczyciel mógłby wykorzystywać znacznie częściej podczas kursu (McKinnon).

References

Common European Framework of Reference for Languages, 2005. Council of Europe, Language Policy Division.

Harmer J., 1991. The Practice of English Language Teaching. London and New York: Longman.

Macmillan Englisch Dictionary. www.macmillandictionary.com.

Mari A.M., 2008. Movies in the English classroom. www.teachingenglish.org.uk/try/tips/movies-english-classroom, 4 January.

Mark McKinnon M., Teaching technologies: teaching English using video.

www.onestopenglish.com/section.asp?docid=146527.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.