Praca z filmem krótkometrażowym jako okazja do rozbudowania zasobu słownictwa na poziomie B1+, B2 i C1

Beata Adamek

Abstrakt

Dokonujący się w ostatnich latach postęp techniki otworzył przed nauczycielami języków obcych wręcz nieograniczone możliwości. Nasza grupa zawodowa nie jest – jak do tej pory – skazana na materiały drukowane, publikowane w książkach i czasopismach, lecz może wykorzystywać nowe źródła, które udostępnił nam rozwój Internetu oraz technik audiowizualnych. Przez długie lata znalezienie materiałów uzupełniających te, które obecnie wykorzystujemy w pracy ze studentami, graniczyło prawie z cudem i polegało na żmudnym wertowaniu kartek. Było to przedsięwzięcie niezwykle czasochłonne, a na dodatek pozyskiwane w ten sposób dodatkowe informacje i materiały dydaktyczne szybko stawały się nieaktualne, co stawiało nauczyciela przed pytaniem: „Co dalej?” i „Czy to w ogóle ma jakiś sens?”. Z konieczności pracowaliśmy więc prawie wyłącznie z podręcznikiem, uzupełniając go tylko załączoną kasetą. Obecnie w mojej pracy nauczyciela języka na wyższej uczelni nadal skupiam się głównie na realizacji materiału z podręcznika, lecz zwiększył się komfort przeprowadzania zajęć oraz wzrosły możliwości ich urozmaicenia materiałami dodatkowymi, nie tylko drukowanymi. Podręczniki do nauki języka niemieckiego wreszcie zostały uzupełnione materiałami audiowizualnymi i zachęcają osoby uczące się do korzystania z Internetu dzięki zamieszczonym na ich stronach adresom internetowym gwarantującym dostęp do informacji, które łączą się z tematyką kolejnych rozdziałów książki. Także nauczyciel ma możliwość wykorzystania różnorakich materiałów dydaktycznych, które oferują wydawnictwa na swoich stronach w Internecie.
 

References

Brandi M.-L., 1996. Video im Deutschunterricht. Berlin, München, Wien, Zürich, New York: Langenscheidt Verlag.

Jankowska U. Wykorzystanie wideo na lekcji języka obcego. http://www.publikacje.edu.pl/

Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., 2007. Aspekte. Mittelstufe Deutsch. Lehrbuch 1. Berlin, München, Wien, Zürich, New York: Langenscheidt Verlag.

Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., 2008. Aspekte. Mittelstufe Deutsch. Lehrbuch 2. Berlin, München, Wien, Zürich, New York: Langenscheidt Verlag.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.