Zeszyty Glottodydaktyczne,2010, Zeszyt 2 (2010)

Redaktor naczelny: Irena Polańska
Redaktor językowy: Jerzy Freundlich
Rok wydania: 2010

Artykuły zamieszczone w Zeszytach Glottodydaktycznych Jagiellońskiego Centrum Językowego są plonem wieloletnich doświadczeń lektorów JCJ w nauczaniu języków obcych i próbą podzielenia się praktycznymi sposobami uatrakcyjnienia oraz poprawienia skuteczności zajęć językowych. Autorzy mają nadzieję, że książka pomoże w praktycznym rozwiązywaniu konkretnych problemów glottodydaktycznych.

Artykuły

Ilość

Use of L1 and translation in the EFL classroom

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2010, Zeszyt 2 (2010) , s. 11-25
Data publikacji online: 28 października 2010

“To read or not to read?” Some advice on how to teach reading with understanding

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2010, Zeszyt 2 (2010) , s. 27-33
Data publikacji online: 28 października 2010

Możliwości schematycznego przedstawiania reguł gramatycznych w nauczaniu języka angielskiego

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2010, Zeszyt 2 (2010) , s. 35-42
Data publikacji online: 28 października 2010

Uczenie się i nauczanie języka obcego studentów niewidomych i słabowidzących. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2010, Zeszyt 2 (2010) , s. 43-54
Data publikacji online: 28 października 2010

Podręcznik i materiały uzupełniające podczas kierunkowych zajęć językowych na uczelniach wyższych. Przykładowy scenariusz zajęć

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2010, Zeszyt 2 (2010) , s. 57-85
Data publikacji online: 28 października 2010

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.