Zeszyty Glottodydaktyczne,2011, Zeszyt 3 (2011)

Redaktor naczelny: Irena Polańska
Redaktor językowy: Jerzy Freundlich
Rok wydania: 2011

Artykuły zamieszczone w Zeszytach Glottodydaktycznych Jagiellońskiego Centrum Językowego są plonem wieloletnich doświadczeń lektorów JCJ w nauczaniu języków obcych i próbą podzielenia się praktycznymi sposobami uatrakcyjnienia oraz poprawienia skuteczności zajęć językowych. Autorzy mają nadzieję, że książka pomoże w praktycznym rozwiązywaniu konkretnych problemów glottodydaktycznych.

Artykuły

Ilość

E-learning w edukacji

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2011, Zeszyt 3 (2011), s. 11-19
Data publikacji online: 28 października 2011

The main assumptions of ESP and EAP. A practical example of an EPS class for humanities students

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2011, Zeszyt 3 (2011), s. 21-48
Data publikacji online: 28 października 2011

On using translation-based activities in ESP at advanced level: the case of business English

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2011, Zeszyt 3 (2011), s. 49-62
Data publikacji online: 28 października 2011

Socjokulturowe aspekty nauczania języków obcych – wykorzystanie stereotypów

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2011, Zeszyt 3 (2011), s. 63-68
Data publikacji online: 28 października 2011

Pies u żłobu czy pies ogrodnika? Edukacja międzykulturowa na zajęciach z języka obcego

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2011, Zeszyt 3 (2011), s. 69-88
Data publikacji online: 28 października 2011

Propozycja praktycznego wykorzystania krótkiego filmu na lekcji języka obcego na przykładzie filmu z YouTube

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2011, Zeszyt 3 (2011), s. 89-100
Data publikacji online: 28 października 2011

Wykorzystanie tekstów oryginalnych w początkowej fazie nauczania języka litewskiego

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2011, Zeszyt 3 (2011), s. 103-110
Data publikacji online: 28 października 2011

Praca nad tekstem podstawą lektoratu na poziomie C1. Tradycyjne metody, nowoczesne technologie

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2011, Zeszyt 3 (2011), s. 111-119
Data publikacji online: 28 października 2011

Gry i zabawy fonetyczne w nauczaniu języka niemieckiego

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2011, Zeszyt 3 (2011), s. 121-133
Data publikacji online: 28 października 2011

Kognitywne i strukturalne podłoże interferencji morfo-syntaktycznej w języku litewskim – i nie tylko

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2011, Zeszyt 3 (2011), s. 137-158
Data publikacji online: 28 października 2011

Cyceron jako tłumacz

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2011, Zeszyt 3 (2011), s. 157-165
Data publikacji online: 28 października 2011

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.