E-learning w edukacji

Małgorzata Grabania-Mukerji

Abstrakt

Powszechnie uważa się, że e-learning (nauczanie zdalne) wkroczył już zarówno na świecie, jak i w Polsce w fazę dojrzałości: jest stałym komponentem wielu kursów, wykorzystywany jest przez firmy doszkalające swoich pracowników, zewnętrzne firmy szkoleniowe, jak również przez większość uniwersytetów (e-learning akademicki). Nie jest on domeną tylko „młodych uczelni” – jego rozwój jest coraz bardziej widoczny także w renomowanych placówkach z wieloletnią tradycją, np. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Górniczo-Hutniczej, czy też na większości uczelni ekonomicznych, takich jak Szkoła Główna Handlowa lub Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Ośrodki te prowadzą część zajęć w systemie e-learningowym, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i na niestacjonarnych. Działają w nich, z różną intensywnością, centra zdalnego nauczania bądź centra e-learningu akademickiego. Akademia Górniczo-Hutnicza, na przykład, może się pochwalić wyjątkowo prężnie działającym Centrum E-learnigu AGH, aktywnie współpracującym z Koalicją Otwartej Edukacji w zakresie otwartych zasobów edukacyjnych. Z kolei Uniwersytet Warszawski, poza innymi kursami wynikającymi z programu studiów, prowadzi również lektoraty z języków obcych metodą e-learningu w proporcji 3:1

References

Galbarczyk M., Jonatowska J., 2011. Przewodnik metodyczny e-lektora. Warszawa.

Rice IV W.H., 2010. Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9. Gliwice: Helion.

Netografia

Dejnaka A., 2010. Rzeczywistość poszerzona i jej zastosowanie w e-learningu. Available at http://www.e-edukacja.net/siodma/referaty/Sesja_2a_4.pdf.

Jakubiec A., 2010. Rozwój polskiego e-learningu w Second Life [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie. Available at http://www.e-edukacja.net/szosta/e-edukacja_6.pdf.

Ostrowicki M., 2010. Sytuacja edukacyjna w nauczaniu online [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie. Available at http://www.e-edukacja.net/szosta/e-edukacja_6.pdf.

Polak M., 2011. Początek ery kieszonkowego komputera. Available at http://edunews.pl/narzedzia-i-projekty/mobilna-edukacja/1573-poczatek-ery-kieszonkowego-komputera [19 lipca].

Ratalewska M., Przybyła W., 2009. Metoda projektowa w szkoleniu e-learningowym – pożytki i zagrożenia. Available at http://www.up.krakow.pl/kmk/konferencja2009/_swf/ratalewska.swf.

Stanisławska-Mischke A.K., 2009. E-learning: O co nie pytają wykładowcy? Available at http://www.e-edukacja.net/piata/referaty/plakatowa/18_e-edukacja.pdf.

Wodecki A., 2005. Po co e-learning na uczelni? Available at http://www.e-edukacja.net/_referaty/1_e-edukacja.pdf.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.