Praca nad tekstem podstawą lektoratu na poziomie C1. Tradycyjne metody, nowoczesne technologie

Jolanta Szczepańska

Abstrakt

Do napisania tych kilku uwag skłoniła mnie chęć podzielenia się obserwacjami z lektoratu języka francuskiego na poziomie C1, który prowadzę od kilku lat. W sposób szczególny chciałabym podkreślić znaczenie pracy nad tekstami o różnorodnej tematyce oraz jej wpływ na rozwój kompetencji językowych i ogólnointelektualnych studentów. Istotną sprawą jest również przedstawienie ewidentnych korzyści dla samego uczącego, wynikających z możliwości dokonywania wyboru i doboru materiałów pod kątem zainteresowań uczestników lektoratu, czego pozbawia nas lub w znacznym stopniu ogranicza programowa realizacja podręcznika przeznaczonego dla danego poziomu.
 

References

Adamek B., 2009. Ćwiczenie mówienia na lekcjach języka obcego. Zestaw technik z przykładami z zakresu dydaktyki języka niemieckiego. „Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego” 1, 189–191.

Cureau J., 1983. Approches suggestopédiques en milieu scolaire. Montpellier : Le Français Dans Le Monde, PU Université Paul Valéry, 30–35.

Dufeu B., 1983. La psychodramaturgie linguistique ou l’apprentissage par le vécu. Montpellier : Le Français Dans Le Monde, PU Université Paul Valéry, 36–45.

Knibbeler W., 1983. Pour un apprentissage exploratoire – créatif du français. Montpellier : Le Français Dans Le Monde, PU Université Paul Valéry, 56–59.

Rebeta T., 1995. O relacji student–nauczyciel. „Biuletyn Glottodydaktyczny” 1, 22.

Saféris F., 1983. Au plaisir des profs : l’approche suggestopédique. Montpellier : Le Français Dans Le Monde, PU Université Paul Valéry, 24–29.

Young R., 1983. Le Silent Way. Montpellier : Le Français Dans Le Monde, PU Université Paul Valéry, 51–55.

Materiały dodatkowe (artykuły)

Bouvard Ph., 1996. Ah ! L’époque où les enfants n’avaient aucun droit. « Le Figaro Magazine », décembre.

Delaporte F., 2006. Un visage, oeuvre de la main. « Le Monde Diplomatique », mars.

Donner la mort n’est pas la bonne réponse à la souffrance de la fin de vie, 2007. « Le Figaro Magazine », février.

Emptaz E., 2008. L’univers financier au bord de l’implosion. « Le Canard Enchaîné », octobre, 8.

Geremek B., 2003. Nous parlerons toujours polonais. « Le Courrier International », mai.

Gromnicka J., 2007. Un film pour mémoire. « Les Echos de Pologne », novembre.

Le journal intime de Carla B., 2008. « Le Canard Enchaîné », octobre, 8.

Les dérives de la fécondation in vitro. Les incroyables succès de la fécondation in vitro. Dostępny na stronie: http//www.lepoint.fr/actualites Santé.

Ramonet I., 2006. Démocraties sur mesur. « Le Monde Diplomatique », mars.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.