English for Chemistry: film bank – czyli o roli studentów w tworzeniu multimedialnych materiałów do nauczania języka specjalistycznego

Dorota Klimek

Abstrakt

W ostatnich latach daje się zauważyć stały wzrost zainteresowania nauczaniem ESP (English for Specific Purposes) na wyższych uczelniach w Polsce, także na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na Wydziale Chemii, gdzie od wielu lat uczę języka angielskiego, w założeniu lektorat na studiach pierwszego stopnia obejmuje 180 godzin i ma być połączeniem kursu ogólnego z elementami języka specjalistycznego, przy czym komponent zawodowy kursu stanowi około 25–30 procent.

References

Common European Framework of Reference for Languages, 2005. Council of Europe, Language Policy Division.

Fiorito L., Teaching English for Specifi c Purposes. www.usingenglish.com/teachers/articles/teaching-english-for-specifi c-purposes-esp.html (dostęp: 26.05.2011).

Harmer J., 1991. The Practice of English Language Teaching. London–New York: Longman.

McKinnon M. Teaching technologies: teaching English using video. www.onestopenglish.com/section.asp?docid=146527 (dostęp: 23.05.2011).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.