Przygotowanie kursu ESP dla wykładowców uczelni technicznej

Anna Hardek

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest omówienie tego, jak można przygotować kurs ESP dla bardzo wymagającego odbiorcy, jakim jest wykładowca uczelni technicznej, a więc osoba znająca świetnie zagadnienia branżowe oraz władająca językiem angielskim.

References

Czerni S., Skarżyńska M., 1986. Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.

Halliday D., Resnick R., 1974. Fizyka, t. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

http://www.physicsclassroom.com/Class/

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/forces/funfor.html#c3

http://www.thefreedictionary.com

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.