The uses of ‘like’

Bernardeta Raczkiewicz

Abstrakt

Tekst The uses of ‘like’ adresowany jest do studentów kierunków filologicznych i humanistycznych zainteresowanych zmianami zachodzącymi we współczesnym języku angielskim.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.