Metaphors

Bernardeta Raczkiewicz

Abstrakt

Tekst Metaphors jest adresowany do studentów filologii polskiej lub innych filologii oraz kierunków humanistycznych, z zamiłowaniem do czytania literatury i zainteresowanych tematyką zjawisk zachodzących w języku (literackim i nie tylko).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.