Travelers to the New Nations

Maria Talaczyńska

Abstrakt

Adresatem tych ćwiczeń są studenci kierunków humanistycznych, w szczególności polonistyki i kulturoznawstwa.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.