“Children Live What They Learn” by Dorothy Law Nolte

Irena Raźny

Abstrakt

Ćwiczenia opierające się na wierszu Children Live What They Learn są adresowane do studentów kierunków humanistycznych. Sprawdzą się na filologiach, filozofii, socjologii, religioznawstwie, kulturoznawstwie, psychologii, pedagogice, resocjalizacji itp.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.