Limericks

Maria Talaczyńska

Abstrakt

Ćwiczenie jest adresowane do studentów kierunków humanistycznych

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.