Theatre

Renata Jawniak

Abstrakt

Zestaw materiałów opatrzony wspólnym tytułem Theatre jest adresowany do studentów uzupełniających studiów magisterskich studiujących kierunki humanistyczne. Przedstawione ćwiczenia mogą być wykorzystane do pracy z grupami studentów filologii, kulturoznawstwa i innych pokrewnych kierunków.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.