King Arthur and Medieval Knights

Renata Jawniak

Abstrakt

Zestaw materiałów opatrzony wspólnym tytułem King Arthur and Medieval Knights jest adresowany do studentów uzupełniających studiów magisterskich studiujących kierunki humanistyczne. Przedstawione ćwiczenia mogą być wykorzystane do pracy z grupami studentów filologii, kulturoznawstwa, historii i innych kierunków humanistycznych jako materiał przedstawiający kulturę Wielkiej Brytanii

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.