The origin of religion and the word’s major relief systems

Anna Pałczyńska

Abstrakt

Tekst The origin of religion and the world’s major belief systems jest adresowany do studentów kierunków humanistycznych, w szczególności: religioznawstwa, porównawczych studiów cywilizacji, kulturoznawstwa, etnologii, historii, filozofii, socjologii. Jednak ze względu na ogólnopoznawczy charakter materiałów może być wykorzystany w pracy ze studentami różnych kierunków humanistycznych

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.