The Black Death and the Byzantine Empire

Dorota Klimek

Abstrakt

Lekcja The Black Death and the Byzantine Empire przeznaczona jest dla studentów studiów II stopnia na Wydziale Historii, Historii Sztuki, Archeologii lub nauk pokrewnych.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.