Debunking myths in psychology

Katarzyna Opiela

Abstrakt

Zestaw materiałów opatrzony wspólnym tytułem Debunking myths in psychology jest adresowany do studentów uzupełniających studiów magisterskich studiujących kierunki humanistyczne.  Przedstawione ćwiczenia mogą być wykorzystane do pracy z grupami studentów psychologii ze względu na swą tematykę, można jednak użyć ich podczas zajęć z innymi grupami, w tym z kierunkami ścisłymi, jako ciekawostkę, ponieważ prezentowane mity w psychologii są dość powszechnie znane i zakorzenione w świadomości społecznej (wtedy może z pominięciem ostatniego zadania, w którym należy znaleźć artykuł na temat wpływu pozytywnego myślenia na wyleczalność raka). Nie jest konieczna specjalistyczna wiedza, gdyż studenci psychologii również często myślą, że mity te mają odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.