Puzzle of personality

Katarzyna Opiela

Abstrakt

Zestaw materiałów opatrzony wspólnym tytułem Puzzle of personality jest adresowany do studentów uzupełniających studiów magisterskich studiujących kierunki humanistyczne. Przedstawione ćwiczenia mogą być wykorzystane przede wszystkim do pracy z grupami studentów psychologii ze względu na tematykę.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.