Can war be funny?

Katarzyna Machała

Abstrakt
Materiał został przygotowany dla studentów zarządzania kulturą i mediami na II stopniu studiów, ale może zostać wykorzystany również na innych kierunkach humanistycznych, ponieważ dotyczy ogólnych kwestii językowych.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.