Vampires: Folklore, fantasy and fact 

Katarzyna Machała

Abstrakt
Materiał został przygotowany dla studentów zarządzania kulturą i mediami oraz filmoznawstwa na II stopniu studiów, ale może zostać wykorzystany również na innych kierunkach, ponieważ dotyczy powszechnie znanych odniesień kulturowych oraz filmów. Ze względu na specyfikę tematu doskonale wpisuje się w tematykę Halloween, choć nie ma tu bezpośrednich nawiązań do tego święta.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.