When art meets the cinema 

Katarzyna Machała

Abstrakt
Materiał został przygotowany dla studentów zarządzania kulturą i mediami oraz filmoznawstwa na II stopniu studiów, ale może zostać wykorzystany (w całości bądź we fragmentach) również na innych kierunkach, ponieważ dotyczy znanych filmów, w tym filmu Loving Vincent, nominowanego w 2018 roku do Oscara w kategorii animacja długometrażowa.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.