The master of suspense 

Katarzyna Machała

Abstrakt
Materiał został przygotowany dla studentów filologii polskiej lub obcej na II stopniu studiów, ale jego fragmenty mogą zostać wykorzystane również na innych kierunkach jako dodatkowe ćwiczenie na rozumienie tekstu pisanego lub rozumienie ze słuchu. Doskonale wpisuje się w tematykę Halloween, ale może zostać omówiony w dowolnym momencie roku, bo nie ma tu bezpośrednich nawiązań do tego święta.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.