Zarządzanie Mediami

Redaktor naczelny: Jan Kreft
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Pluszyńska
Sekretarz redakcji: Malwina Popiołek

Czasopismo „Zarządzanie mediami” to pierwsze w Polsce recenzowane pismo naukowe dotyczące problematyki zarządzania mediami. Wydawane jest w formie internetowego kwartalnika, skierowanego do badaczy mediów i zarządzania oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Celem czasopisma jest badanie i opisywanie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z zarządzaniem mediami, informacją, reklamą i instytucjami okołomedialnymi.

e-ISSN 2354-0214
Punkty MNISW: 6
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 3

Redaktor naczelny: Jan Kreft
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Pluszyńska
Sekretarz redakcji: Malwina Popiołek
Opublikowano online: 30 listopada 2016

Artykuły

Ilość

Luka niedoboru a media publiczne – szanse i zagrożenia

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 3, s. 181-191
Data publikacji online: 29 marca 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.16.009.6296

Po co lotniskom Facebook?

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 3, s. 193-210
Data publikacji online: 29 marca 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.16.010.6297

Wykorzystanie Facebooka w kreowaniu relacji z klientem na przykładzie marek osobistych

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 3, s. 211-226
Data publikacji online: 29 marca 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.16.011.6298

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie