Zarządzanie Mediami

Redaktor naczelny: Jan Kreft
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Pluszyńska
Sekretarz redakcji: Malwina Popiołek

Czasopismo „Zarządzanie mediami” to pierwsze w Polsce recenzowane pismo naukowe dotyczące problematyki zarządzania mediami. Wydawane jest w formie internetowego kwartalnika, skierowanego do badaczy mediów i zarządzania oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Celem czasopisma jest badanie i opisywanie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z zarządzaniem mediami, informacją, reklamą i instytucjami okołomedialnymi.

e-ISSN 2354-0214
Punkty MNISW: 6
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie

Zarządzanie Mediami, 2017, Tom 5, Numer 2

Redaktor naczelny: Jan Kreft
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Pluszyńska
Sekretarz redakcji: Malwina Popiołek
Opublikowano online: 26 września 2017

Artykuły

Ilość

Nekromarketingowe strategie pozycjonowania produktów informacyjnych w serwisach internetowych

Zarządzanie Mediami, 2017, Tom 5, Numer 2, s. 35–60
Data publikacji online: 26 września 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.17.004.7293

Event marketing – lokalna sztuka „uwodzenia” na przykładzie „Dziennika Zachodniego”

Zarządzanie Mediami, 2017, Tom 5, Numer 2, s. 61–78
Data publikacji online: 26 września 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.17.005.7294

Fenomen wiodącej pozycji Google w branży wyszukiwania w ujęciu historycznym. Pośrednie czynniki sukcesu

Zarządzanie Mediami, 2017, Tom 5, Numer 2, s. 79–88
Data publikacji online: 26 września 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.17.006.7295

Profil na Facebooku – awatar, wirtualna maska czy obraz siebie? O konstruowaniu tożsamości internetowej

Zarządzanie Mediami, 2017, Tom 5, Numer 2, s. 89–103
Data publikacji online: 26 września 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.17.007.7296

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie