Zarządzanie Mediami

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek
Sekretarz redakcji: Anna Modzelewska

Czasopismo „Zarządzanie mediami” to pierwsze w Polsce recenzowane pismo naukowe dotyczące problematyki zarządzania mediami. Wydawane jest w formie internetowego kwartalnika, skierowanego do badaczy mediów i zarządzania oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Celem czasopisma jest badanie i opisywanie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z zarządzaniem mediami, informacją, reklamą i instytucjami okołomedialnymi.

e-ISSN 2354-0214
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 1

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek
Sekretarz redakcji: Anna Modzelewska
Opublikowano online: 20 grudnia 2019

Artykuły

Ilość

Dzieci i młodzież szkolna wobec agresji i przemocy słownej w Internecie

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 1, s. 1-13
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.017.11612

Postawy lekarzy wobec aktywności w mediach społecznościowych

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 1, s. 15-25
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.018.11613

Przemiany modelu handlu formatami telewizyjnymi w wymiarze kulturowym i ekonomicznym

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 1, s. 27-39
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.019.11614

Rola wartości w funkcjonowaniu społeczności marek.  Studium przypadku marki IKEA i społeczności IKEAhackers

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 1, s. 41-56
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.020.11615