Zarządzanie Mediami

Redaktor naczelny: Jan Kreft
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek
Sekretarz redakcji: Anna Modzelewska-Stalmach

Czasopismo „Zarządzanie mediami” to pierwsze w Polsce recenzowane pismo naukowe dotyczące problematyki zarządzania mediami. Wydawane jest w formie internetowego kwartalnika, skierowanego do badaczy mediów i zarządzania oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Celem czasopisma jest badanie i opisywanie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z zarządzaniem mediami, informacją, reklamą i instytucjami okołomedialnymi.

e-ISSN 2354-0214
Punkty MNISW: 6
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie

Zarządzanie Mediami, 2017, Tom 5, Numer 3

Redaktor naczelny: Jan Kreft
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek
Sekretarz redakcji: Anna Modzelewska-Stalmach
Opublikowano online: 20 grudnia 2017

Artykuły

Ilość

Plagiarism – Selected Issues in the Axiological, Philosophical, and Informational Context

Zarządzanie Mediami, 2017, Tom 5, Numer 3, s. 105-126
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.17.008.7907

Wirtualne życie po śmierci. Doświadczanie śmierci na Facebooku

Zarządzanie Mediami, 2017, Tom 5, Numer 3, s. 127-153
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.17.009.7908

Kino i telewizja – zagrożenia i sposoby przeciwdziałania nadmiernemu wpływowi Stanów Zjednoczonych w Europie

Zarządzanie Mediami, 2017, Tom 5, Numer 3, s. 155-167
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.17.010.7909

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie