Zarządzanie Mediami

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek
Sekretarz redakcji: Anna Modzelewska
Redaktor językowy: Adam Krzyk

Czasopismo „Zarządzanie mediami” to pierwsze w Polsce recenzowane pismo naukowe dotyczące problematyki zarządzania mediami. Wydawane jest w formie internetowego kwartalnika, skierowanego do badaczy mediów i zarządzania oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Celem czasopisma jest badanie i opisywanie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z zarządzaniem mediami, informacją, reklamą i instytucjami okołomedialnymi.

e-ISSN 2354-0214
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 2

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek
Sekretarz redakcji: Anna Modzelewska

Artykuły

Ilość

Z doświadczeń NSZZ Solidarność na Opolszczyźnie 1980-1981. Trzy studia przypadku w ujęciu medialnym

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 2, s. 57–74
Data publikacji online: 20 marca 2020
DOI 10.4467/23540214ZM.20.022.11801

Hejt jako źródło sytuacji kryzysowych podmiotów w przestrzeni społecznej

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 2, s. 75–87
Data publikacji online: 20 marca 2020
DOI 10.4467/23540214ZM.20.023.11802

Deepfake – nowy wymiar internetowej manipulacji

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 2, s. 89–101
Data publikacji online: 20 marca 2020
DOI 10.4467/23540214ZM.20.024.11803

Zarządzanie produkcją filmów dla dzieci - ograniczenia metod i narzędzi

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 2, s. 103–117
Data publikacji online: 20 marca 2020
DOI 10.4467/23540214ZM.20.025.11804

YouTube jako serwis społecznościowy – w stronę klasyfikacji witryny 

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 2, s. 119–152
Data publikacji online: 20 marca 2020
DOI 10.4467/23540214ZM.20.026.11805

Can digital nomadism be considered a career management style and a lifestyle?

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 2, s. 137–152
Data publikacji online: 20 marca 2020
DOI 10.4467/23540214ZM.20.026.11806

Sprawozdanie z III Konferencji Naukowej z cyklu „Lustro mediów” pt. „Social media – od wolności słowa do mowy nienawiści”, Gdańsk, 8 listopada 2019 r.

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 2, s. 149–152
Data publikacji online: 20 marca 2020
DOI 10.4467/23540214ZM.20.026.11807