Zarządzanie Mediami

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek
Sekretarz redakcji: Anna Modzelewska

Czasopismo „Zarządzanie mediami” to pierwsze w Polsce recenzowane pismo naukowe dotyczące problematyki zarządzania mediami. Wydawane jest w formie internetowego kwartalnika, skierowanego do badaczy mediów i zarządzania oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Celem czasopisma jest badanie i opisywanie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z zarządzaniem mediami, informacją, reklamą i instytucjami okołomedialnymi.

e-ISSN 2354-0214
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 4

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek
Sekretarz redakcji: Anna Modzelewska
Opublikowano online: 2019

Artykuły

Ilość

Jak produkuje się wiadomości w cyberfabrykach

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 4, s. 193-214
Data publikacji online: 16 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.013.11339

Public Television in Poland (TVP) and Journalists – A Technological Challenge

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 4, s. 215-231
Data publikacji online: 16 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.014.11340

Kondycja finansowa prywatnych wydawców tygodników lokalnych

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 4, s. 233-246
Data publikacji online: 16 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.015.11341

Patostreaming – charakterystyka i prawne konteksty zjawiska

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 4, s. 247-262
Data publikacji online: 16 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.016.11342

Recenzje

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie