Zarządzanie Mediami

Redaktor naczelny: Jan Kreft
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Pluszyńska
Sekretarz redakcji: Malwina Popiołek

Czasopismo „Zarządzanie mediami” to pierwsze w Polsce recenzowane pismo naukowe dotyczące problematyki zarządzania mediami. Wydawane jest w formie internetowego kwartalnika, skierowanego do badaczy mediów i zarządzania oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Celem czasopisma jest badanie i opisywanie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z zarządzaniem mediami, informacją, reklamą i instytucjami okołomedialnymi.

e-ISSN 2354-0214
Punkty MNISW: 6
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 4

Redaktor naczelny: Jan Kreft
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Pluszyńska
Sekretarz redakcji: Malwina Popiołek
Opublikowano online: 1 marca 2017

Artykuły

Ilość

Polska Akcja Humanitarna – lider społeczny na portalu społecznościowym Facebook

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 4, s. 227–239
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.16.012.6526

Social media a kampanie społeczne. „Facebook to nie życie” jako przykład kampanii społecznej o i na Facebooku

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 4, s. 241–253
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.16.013.6527

Rola Facebooka w działalności marketingowej banków

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 4, s. 255–265
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.16.014.6528

Zastosowanie Facebooka w pracy ze studentami. Refleksje dotyczące wykorzystania serwisu w praktyce dydaktycznej

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 4, s. 267–277
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.16.015.6529

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie