Zarządzanie Mediami

Redaktor naczelny: Jan Kreft
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek
Sekretarz redakcji: Anna Modzelewska-Stalmach

Czasopismo „Zarządzanie mediami” to pierwsze w Polsce recenzowane pismo naukowe dotyczące problematyki zarządzania mediami. Wydawane jest w formie internetowego kwartalnika, skierowanego do badaczy mediów i zarządzania oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Celem czasopisma jest badanie i opisywanie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z zarządzaniem mediami, informacją, reklamą i instytucjami okołomedialnymi.

e-ISSN 2354-0214
Punkty MNISW: 6
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie

Zarządzanie Mediami, 2017, Tom 5, Numer 4

Redaktor naczelny: Jan Kreft
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek
Opublikowano online: 2018

Artykuły

Ilość

W cieniu Googla – wartość rynkowa mediów

Zarządzanie Mediami, 2017, Tom 5, Numer 4, s. 167-177
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.17.011.8547

Etyka w zarządzaniu organizacją medialną – nierealne ideały czy cele? Wpływ przywódcy na organizację medialną. Ted turner i rupert murdoch – wybrane aspekty działań zarządczych z perspektywy etyki zarządczej

Zarządzanie Mediami, 2017, Tom 5, Numer 4, s. 179-206
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.17.012.8548

Wpływ polityki kadrowej na zarządzanie informacją w telewizji publicznej. Studium przypadku Wiadomości TVP1

Zarządzanie Mediami, 2017, Tom 5, Numer 4, s. 207-228
Data publikacji online: 9 lipca 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.17.013.8549

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie