Zarządzanie Mediami,2017, Tom 5, Numer 1

Redaktor naczelny: Jan Kreft
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek
Sekretarz redakcji: Anna Modzelewska
Rok wydania: 2017
Redakcja zeszytu : Jan Kreft

Artykuły

Ilość

Facebook: a blessing or a curse? In the light of own research among Polish Internet users

Zarządzanie Mediami, 2017, Tom 5, Numer 1, s. 1–10
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.17.001.7018

Facebook i inne serwisy społecznościowe w komunikacji marketingowej marek motoryzacyjnych

Zarządzanie Mediami, 2017, Tom 5, Numer 1, s. 11–23
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.17.002.7019

Facebook jako kanał dystrybucji informacji pomiędzy bankiem a klientami

Zarządzanie Mediami, 2017, Tom 5, Numer 1, s. 25–33
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.17.003.7020

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie