Nekromarketingowe strategie pozycjonowania produktów informacyjnych w serwisach internetowych

Marcin Laberschek

Abstrakt
Through the selection of human death incidents and the appropriate title design, Internet portals make information available to readers in a unique way. This article presents how the most popular Polish online information services (onet.pl, gazeta.pl, wp.pl and interia.pl), using necromarketing practices for positioning information products. Research provided in this paper shows that the most intensified activities in necromarketing scope are conducted by interia.pl. It concerns both the intensity of sharing such headlines on the home page and the most expressive composition of them. The activities of this portal Author called as the strategy of necromarketing offensive. The other three websites implement a strategy of necromarketing mimeticism – similar to the competition for the presentation of death related topics.
Słowa kluczowe: necromarketing, information, information products, information services, information online
References

Allan S., Kultura newsów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Alvesson M., Critical Theory and Consumer Marketing, „Scandinavian Journal of Management” 1994, nr 10/3, s. 291–313.

Alvesson M., Willmott H., Critical Management Studies, Sage Publications, London 1992.

Bourdieu P., telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Bralczyk J., Wasilewski J., Język mediach. Medialność języka, [w:] Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo świat mediów, Universitas, Kraków 2010.

Czeremski M., Strategia mitu marketingu, Wydawnictwo Libron, Kraków 2016.

Fichter C., Jonas K., Image effects of newspapers: How brand image change consumers’ product ratings, „Zeitschrift für Psychologie” 2008, nr 216, 2008, s. 226–234.

Fineman S., Commentary, [w:] D. Brownlie, M. Saren, R. Wensley, R. Whittington (red.), Rethinking Marketing: Towards Critical Marketing Accountings, Sage Publications, London 1999.

Goban-Klas T., Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji, Universitas, Kraków 2011.

Jupowicz-Ginalska A., Marketing medialny, Difin, Warszawa 2010.

Kociatkiewicz J., Marketing krytyczny, [w:] B. Glinka, M. Kostera (red.), Nowe kierunki zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Kostera M., Współczesne koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.

Kotler Ph., Marketing, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2005.

Kotler Ph., Marketing. Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

Kotler Ph., Marketing od do Z, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.

Kozieł A., Techniki manipulowania specyfika warsztatowa ogólnoinformacyjnych portali internetowych, [w:] K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Internetowe gatunki dziennikarskie, Wydawnictwo Akademickie Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 201–218.

Kowalski T., Zarządzanie mediach, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Kowalski T., Jung B., Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Wydawnictwa Akademickie Profesjonalne, Warszawa 2006.

Laberschek M., Treści sensacyjne internetowych serwisach informacyjnych ich wpływ na wzrost poziomu czytalności, „Zarządzanie Kulturze” 2010, t. 11, s. 81–98.

Laberschek M., Przydatność metod badania potrzeb odbiorców internetowych serwisów informacyjnych kontekście zarządzania informacją-produktem, „Zarządzanie Kulturze” 2011, t. 12, s. 27–42.

Laberschek M., Nekromarketing towarów kultury serwisie aukcyjnym Allegro.pl. Przypadki Violetty Villas Ireny Jarockiej, „Zarządzanie Kulturze” 2012, nr 13, z. 2, s. 139–152.

Laberschek M., Fast newsy – nowa kategoria produktów informacyjnych, [w:] B. Skowronek, E. Rudnicka-Fira (red.), Gorszenie literaturze, języku, mediach edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, s. 124–139.

Maison D., Jakościowe metody badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Mikulaš P., Wojciechowski Ł., Celebrity necromarketing: nonliving celebrities in media communication, [w:] L. Čábiová, D. Petranová (red.), Marketing Identity. Digital Life. Part I, Fa­culty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Trnava 2015.

Mruk H., Rutkowski I.P., Strategia produktu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.

Nierenberg B., Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Oleński J., Ekonomika informacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.

Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

Olszański L., Dziennikarstwo internetowe, Wydawnictwa Akademickie Profesjonalne, Warszawa 2006.

Onet.pl najpopularniejszą stroną główną, strony WP.pl Gazeta.pl najbardziej umobilnione, Wirtualnemedia.pl, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/onet-pl-z-najpopularniejsza-strona-glowna-strony-wp-pl-i-gazeta-pl-najbardziej-umobilnione.

Patrzałek W., Elementy marketingu na rynku prasy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.

Pisarek W., Nowa retoryka dziennikarska, Universitas, Kraków 2002.

Postman N., Informing Ourselves to Death, wykład dla Niemieckiego Towarzystwa Informatycznego, Stuttgart, 11.10.1990, https://w2.eff.org/Net_culture/Criticisms/informing_ourselves_to_death.paper.

Poulet B., Śmierć gazet przyszłość informacji, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011.

Reuters: pierwsza na świecie eutanazja dziecka, Interia.pl, http://fakty.interia.pl/swiat/news-reuters-pierwsza-na-swiecie-eutanazja-dziecka,nId,2276640.

Rutkowski I.P., Strategie produktu. Koncepcje metody zarządzania ofertą produktową, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Słownik języka polskiego PWN, oprac. L. Drabik, A. Kubiak-Sokół, E. Sobol, L. Wiśniakowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Sułkowski B., Przemoc pornografia śmierci jako przynęty medialne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.

Sułkowski Ł., Epistemologia metodologia zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

„Super Express” dogonił „Gazetę Wyborczą”, która straciła najwięcej (sprzedaż dzienników), Wirtualnemedia.pl, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/super-express-dogonil-gazete-wyborcza-ktora-stracila-najwiecej-sprzedaz-dziennikow.

Sutherland J., Canwell D., Klucz do marketingu. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Ślawska M., Tytuł – najmniejszy tekst prasowy, „Rocznik Prasoznawczy”, Rok II/2008, s. 117–126.

Trout J., Positioning is game people play in today’s me-too market place, „Industrial Marketing” 1969, nr 54/6, s. 51–55.

Zawadzki M., Nurt krytyczny zarządzaniu. Kultura, edukacja, teoria, Sedno Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2014.

Żabiński R., Marketing na rynku prasowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie