Event marketing – lokalna sztuka „uwodzenia” na przykładzie „Dziennika Zachodniego”

Magdalena Różycka,

Anna Jawor-Lachowicz

Abstrakt
The evolution of marketing managing in companies has led to the increase of brand’s significance and its position on the market, where it competes for customer’s purchase funds. Nowadays, as for marketing communication, companies are forced to look for some innovative tools which can be used to promote their own brand. Good brands are considered to be one of the companies’ most lasting resources. Modern marketing uses a wide variety of communication tools. What has become to be more appreciated over time is event marketing, which creates an opportunity of direct contact between the customer and the brand, of experiencing it in action, and engaging the customer in its world. It constitutes the alternative to the classical communication techniques, which are not effective anymore. The aim of this publication is to demonstrate that marketing actions of this nature, conducted on the local media level, can easily become a very efficient tool of marketing communication. To prove the thesis in question, an example of local media events, realised in Silesia by ­Dziennik Zachodni, has been used.
Słowa kluczowe: local media, marketing, event marketing
References

Opracowania książkowe artykuły:

Archiwum własne autorek dotyczące „Dziennika Zachodniego”.

Bączek J.B., Animacja czasu wolnego, Stageman Polska, Warszawa 2009.

Bączek J.B., Psychologia eventów, Stageman Polska, Warszawa 2011.

Black C., Akintoye A., Fitzgerald E., An analysis of success factors and benefits of partnering in construction, „International Journal of Project Management” 2000, nr 18.

Budzyński W., Public relations – strategia nowe techniki kreowania wizerunku, Poltext, Warszawa 2008.

Cieślikowski K., Kantyka J., Wykorzystanie wielkich wydarzeń promocji miasta – na przykładzie Katowic, ZNUV 2015.

Doyle P., Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 1999.

Flejtarska E., Gracz L., Rosa G., Smalec A., Marketing partnerski. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

Gordon I.H., Relacje klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001.

Hall R., Marketing bez tabu, czyli jak to robią najlepsi, Samo Sedno, Warszawa 2011.

Hoyle, Jr. L.H., CAE, CMP, Event Marketing: How to Successfully Promote Events, Festivals, Conventions and Expositions, J. Wiley & Sons, New York 2002.

Jupowicz-Ginalska A., Marketing medialny, Difin SA, Warszawa 2010.

Kotler Ph., Keller K.L.Marketing, Rebis Sp. o.o., Poznań 2015.

Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie kontrola, Gebethner S-ka, Warszawa 1994.

Kotler Ph., Marketing po rewolucji, „Businessman Magazine”, Warszawa 2001, [za:] B. NierenbergReklama jako element procesu komunikacji rynkowej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Administracji, Opole 2004.

Kowalski T., Jung B., Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, WAiP, Warszawa 2006.

Kowalski T., Między twórczością biznesem, Wydawnictwa Akademickie Profesjonalne, Warszawa 2008.

Kuśnierski S., Public Relations procesie opiniotwórczym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Warszawa 2006.

Martin N., Siła przyzwyczajenia. 95% zachowań konsumentów pomijanych przez specjalistów od marketingu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

Michalczyk S., Media lokalne systemie komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.

Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka biznes, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2001.

Olejniczak A., Event marketing jako jedna form innowacji marketingowych instytucjach naukowych badawczych, „Marketing Rynek” 2013, nr 10.

Różycka M., Marketing medialny dialogowość Internetu, „Zarządzanie Mediami” 2015, t. 3 (1).

Świątecki A., Marka public relations, [w:] J. Olędzki, D. Tworzydło, Public relations. Znaczenie społeczne kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Wiktor J.W., Promocja. System komunikowania przedsiębiorstwa rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Wójcik K., Public Relations. Wiarygodny dialog otoczeniem, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.

 

Badania, raporty:

Badanie Megapanel PBI/Gemius, sierpień 2015.

Gemius Traffic, styczeń 2016.

PBC Millward Brown SMG/KRC Fale: I–XII 2014.

Raport „Wyzwania CMO 2014”.

Tesławski M. (red.), Event Marketing 2013, Mind Progress Group, Wrocław 2013.

ZKDP, I-XII 2015 r., rozpowszechnianie płatne, średni nakład jednorazowy.

ZKDP, XII 2014 r., rozpowszechnianie płatne piątki.

 

Źródła internetowe:

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/18296,historia-dziennika-zachodniego,id,t.htm-http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=306

http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/olejniczak_mir_10_2013 http://freshmail.pl/blog/
event-marketing-coraz-popularniejszy

http://www.meetingplanner.pl/artykuly/raporty/art,11,event-marketing-w-piatce-najchetniej-wybieranych-narzedzi-w-duzych-firmach.html

http://mindprogress.pl/#/pl/raport_event_marketing_2013.html

http://nowymarketing.pl/a/4457,pierwsze-badanie-branzy-event-marketingowej-w-polsce

https://forum.ncplus.pl/forum/archive/index.php/t

www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XB/eventmarketing.html

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tvn-meteo-active-z-transmisjami-eventow-red-bulla

http://www.polskapresse.pl

http://www.proto.pl/

http://www.prasa24.pl/gazeta/dziennik-zachodni/

http://www.dziennikzachodni.pl

http://www.proto.pl/porady-praktyczne/organizacja-wydarzen

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie