Zarządzanie Mediami,2017, Tom 5, Numer 3

Redaktor naczelny: Jan Kreft
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek
Sekretarz redakcji: Anna Modzelewska-Stalmach
Rok wydania: 2017

Artykuły

Ilość

Plagiarism – Selected Issues in the Axiological, Philosophical, And Informational Context

Zarządzanie Mediami, 2017, Tom 5, Numer 3, s. 105-126
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.17.008.7907

Wirtualne życie po śmierci. Doświadczanie śmierci na Facebooku.

Zarządzanie Mediami, 2017, Tom 5, Numer 3, s. 127-152
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.17.009.7908

Kino i telewizja – zagrożenia i sposoby przeciwdziałania nadmiernemu wpływowi Stanów Zjednoczonych w Europie

Zarządzanie Mediami, 2017, Tom 5, Numer 3, s. 153-165
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.17.010.7909

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie