Wpływ polityki kadrowej na zarządzanie informacją w telewizji publicznej. Studium przypadku Wiadomości TVP1

Michał Koncur

Abstrakt

The paper is an analysis of the impact of human resources policy on information management in the main news broadcast of the first channel of the Polish Television. This article introduces the reader to the issue of human resources policy in the public media with the background of personal changes in the Polish Television after the change of power as a result of the parliamentary elections in 2015 and the impact of these changes on the way that political news are structured. In the empirical part, selected materials presented in Wiadomości, before and after the personnel reconstruction in Polish Television were examined. Using the Case Study as one of the basic ways of conducting qualitative research in humanistic management and the analysis of the content of audiovisual materials, the following events were analyzed: 11.01.2015 – XXIII Finale of the Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; 12. and 19.12.2015 – crisis around the Constitutional Court and demonstrations of the KOD (Komitet Obrony Demokracji/the Committee for the Defence of Democracy); 13.12.2016 – manifestations of the KOD on the 35th anniversary of the impose of martial law; 15.01.2017 – XXV Finale of the Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. The research conducted in an objective and free of author’s interpretation way, leaves the reader with the opportunity of an individual reflection on changes in the ways that selected materials were presented.

Słowa kluczowe: government, human resources policy, information management, media organization, Polish Television
References

Albarran A.B., Management of Electronic and Digital Media, Wadsworth Thomson Learning, Belmont, CA 2002.

Brilman J., Nowoczesne koncepcje metody zarządzania, przeł. K. Bolesta-Kukułka, PWE, Warszawa 2002.

Drucker P.F., Praktyka zarządzania, przeł. T. Basiuk, Z. Broniarek, J. Gołębiowski, Wydawnic­two MT Biznes, Warszawa 2008.

Kowalski T., Między twórczością biznesem, Wydawnictwa Akademickie Profesjonalne, Warszawa 2008.

Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Mrozowska M., Media masowe. Władza, rozrywka biznes, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001.

Nierenberg B., Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Picard R.G., Media Economics: Concepts and Issues, Sage Publications, Thousand Oaks, CA 1989.

Różycka M., Zarządzanie zasobami ludzkimi mediach publicznych. Studium przypadku TVP Katowice, „Zarządzanie Mediami” 2016, nr 4 (2).

Sajkiewicz A. (red.), Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Poltext, Warszawa 2002.

 

Źródła internetowe:

Adrian Klarenbach po trzech latach wraca do TVP Info, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/adrian-klarenbach-po-trzech-latach-wraca-do-tvp-info (dostęp: 8.04.2017).

Anna Hałas-Michalska odchodzi „Wiadomości” TVP1, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/anna-halas-michalska-odchodzi-z-wiadomosci-tvp1 (dostęp: 2.06.2017).

Bartłomiej Graczak przeszedł TV Republika do „Wiadomości” TVP1, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/bartlomiej-graczak-przeszedl-z-tv-republika-do-wiadomosci-tvp1 (dostęp: 2.06.2017).

Danuta Holecka wraca do prowadzenia „Wiadomości” TVP1, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/danuta-holecka-wraca-do-prowadzenia-wiadomosci-tvp1 (dostęp: 8.04.2017).

Diana Rudnik po 10 latach odchodzi TVP Info, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/diana-rudnik-po-10-latach-odchodzi-z-tvp-info# (dostęp: 8.04.2017).

Ewa Godlewska-Jeneralska zwolniona TVP, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ewa-godlewska-jeneralska-zwolniona-z-tvp/dvm5n1 (dostęp: 8.04.2017).

Hanna Lis zwolniona „Panoramy” TVP2, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/hanna-lis-zwolniona-z-panoramy-tvp2 (dostęp: 8.04.2017).

Joanna Osińska po 23 latach kończy pracę Telewizji Polskiej, http://www.wirtualne-
media.pl/artykul/joanna-osinska-po-23-latach-konczy-prace-w-telewizji-polskiej (dostęp: 
8.04.2017).

Karolina Lewicka odchodzi Telewizji Polskiej, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/karolina-lewicka-odchodzi-z-telewizji-polskiej (dostęp: 8.04.2017).

Kolejni dziennikarze zwolnieni TVP, nowi prezenterzy. Zmiany telewizji [KTO STRACIŁ PRACĘ LISTA], http://www.polskatimes.pl/artykul/9289275,kolejni-dziennikarze-zwolnieni-z-tvp-nowi-prezenterzy-zmiany-w-telewizji-kto-stracil-prace-lista,id,t.html (dostęp: 8.04.2017).

Maciej Orłoś odchodzi „Teleexpressu”. Michał Cholewiński nowym prowadzącym, http://businessinsider.com.pl/media/maciej-orlos-odchodzi-z-teleexpressu-tvp/wy4lh4j (dostęp: 8.04.2017).

Michał Adamczyk wraca do głównego wydania „Wiadomości” TVP1, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/michal-adamczyk-wraca-do-glownego-wydania-wiadomosci-tvp1 (dostęp: 8.04.2017).

NOWE TWARZE „WIADOMOŚCI”, http://fakty.interia.pl/polska/news-nowe-twarze-wiado-
mosci,nId,1953622,nPack,1 (dostęp: 8.04.2017).

Piotr Kraśko Karolina Lewicka odchodzą TVP. Beata Tadla Diana Rudnik odsunięte od „Wiadomości”, http://www.polskatimes.pl/artykul/9280595,piotr-krasko-i-karolina-lewic­ka-odchodza-z-tvp-beata-tadla-i-diana-rudnik-odsuniete-od-wiadomosci,id,t.html (dostęp: 8.04.2017).

Profil Beaty Tadli na Facebooku, https://www.facebook.com/beata.tadla.3/posts/1201382883
211217 (dostęp: 8.04.2017).

Profil Piotra Kraśki na Twitterze, https://twitter.com/pkrasko (dostęp: 8.04.2017).

„Wiatr zmian” TVP Jacka Kurskiego. Kto odszedł, kto przyszedł?, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wiatr-zmian-w-tvp-jacka-kurskiego-kto-odszedl-kto-przyszedl# (dostęp: 8.04.2017).

WOŚP zebrała rekordowe 105 mln zł. „Wiadomościach” ani zdania na ten temat, http://www.newsweek.pl/polska/wosp-zebrala-rekordowe-105-mln-zl-a-w-wiadomosciach-jedno-zdanie,artykuly,406547,1.html (dostęp: 2.06.2017).

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie