W cieniu Googla – wartość rynkowa mediów

Jan Kania

Abstrakt

In the Shadow of Google – the Market Value of the Media

Some media organizations are present on stock exchanges that determine their market value. In this way, the Alphabet conglomeration created by Google and Google as the most important part of it has been valued by the New York Stock Exchange for over $500 billion. The value of Google’s brand, Millward Brown, was valued at $229 billion. Most media are, however, out-of-stock, and setting a market value is important to them because of the different transactions they are involved in. Most often they are sold but also shared, indebted, merged, etc. In these transactions, market value is important. Among the various components that make up the value of the media are the so-called intangible assets associated with the name, scale of impact, market position. The theoretical basis for measuring the market value of the media is in the area of interest mainly in media economics, as well as in law, management, marketing, accounting and finance. Four main valuation methods have been developed: cost, market, income, mixed. The most well-known in Poland are the rules for the valuation of the press titles of two scientists Tadeusz Kowalski and Jan Kania and free tools for valuing websites. The demand for valuation will be increasing, and thus the development of their scientific basis. The main research directions, followed by the expected recommendations for valuation practice, are connected with the essence of mass communication, with the changes that take place in it, with the characteristics of the various types of media.

Słowa kluczowe: Google, media, market, stock market, brand, value, efficiency, price, transactions, methods, recipients, advertising
References

Garnham N., Collins R., Locksley G., Davis J., Hayward P., Reem D., The Economics of UK Tele­vision, Center for Information and Communication Studies, London 1986.

Kall J., Silna marka. Istota kreowanie, PWE, Warszawa 2001.

Kania J., Detaliczna sprzedaż prasy systemie komunikacji masowej, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Szczecinie, Szczecin 2004.

Kowalski T., Media pieniądzeEkonomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowegoDom Wydawniczy Tex, Warszawa 1998.

Kowalski T., Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Wydawnictwa Akademic­kie Profesjonalne, Warszawa 2006.

Kreft J., Instant Articles – koopetycja korporacji wydawców prasy, Facebook jako all inclusive 
resort
, [w:] Facebook. Oblicza dylematy [przygotowaniu].

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, przeł. M. Bucholc, A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Mrozowski M., Media masowe, władza, rozrywka biznes, ASPRA-JR, Warszawa 2001.

Picard R.G., Media Economics: Concepts and Issues, Sage Publications, Newbury Park–London–New Delhi 1989.

Podszywałow A., Pelc D., Wycena wartości niematerialnych prawnych praktyce, Ośrodek Doradztwa Doskonalenia Kadr Sp. o.o., Gdańsk 1999.

„Zeszyty Prasoznawcze” 2006, nr 1–2 (185–186).

 

 

Źródła internetowe:

http://C://Documents/sprzeda%C5%BC%20Wirtualnej%20Polski

https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/koncern-google-jest-juz-wart-tyle-co-pkb,187,0,2010811

http://www.newsweek.pl/biznes/sprzedaz-tvn-tvn-kupiony-przez-scripps-networks-international,artykuly,359201,1.html

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-ocenic-wartosc-stron-internetowych

http://tvn24bis.pl/ze-swiata,75/ranking-najcenniejsze-marki-swiata-google-liderem-zamiast-apple,650957

https://wiadomosci.stockwatch.pl/kapitalizacja-wirtualnej-polski-po-wynikach-zbliza-sie-do-15-mld-zl,akcje,175436

http://biznes.onet.pl/gielda/profile/akcje/agora,101,0,557,profile-spolka

http://innpoland.pl/125233,mariusz-gralewski-musze-rozumiec-biznes-w-ktory-inwestuje

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie