Branding in Search Engines - Opportunities and Threats

Katarzyna Sanak-Kosmowska

Abstrakt
Brand and its capital are now one of the company’s most important intangible assets. A strong, well-positioned brand stands out against others and therefore improves competitive advantage. Web search engines are commonly used to review brand reviews and this find information in them to significantly shape the reputation of the product or service. The article attempts to identify the opportunities and threats of using image positioning, and hence the search engine reputation (SERM). To achieve the research objective, the case study method was applied. The article argues for the need to manage the reputation of a company on the Web, showing in this context the specificity of search engines.
Słowa kluczowe: brand, strong brand, brand reputation, SERM, Internet search engines
References

Adamus-Matuszyńska A., Reputacja. Nieuchwytna wartość firmy, online source: https://docplayer.pl/218892-Reputacja-nieuchwytna-wartosc-firmy.html [entered: 04.10.2018].

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Blue Fountain Media,Search Engine Reputation Management: Kryptonite Locks Case Study, 19.06.2017, online source: https://www.bluefountainmedia.com/blog/search-engine-reputation-management-kryptonite-locks-case-study/ [entered: 10.10.2017].

Dąbrowski T., Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Kraków 2010.

Eha B.P., Angry Customer Used Promoted Tweets to Chastise British Airways, Enterpreneur, 3.09.2013, online source: https://www.entrepreneur.com/article/228175 [entered: 10.10.2017].

Herzog H., Behavioral Science Concepts for Analyzing the Consumer, [in:] P. Bliss (ed.), Marketing and the Behavioral Sciences, Allyn and Bacon Inc., Boston 1963, pp. 76–86.

Kall J., Silna marka, PWE, Warszawa, 2001.

Keller K.L., Conceptualizing, Measuring and Managing Customer-Based Brand Equity, “Journal of Marketing” 1993, vol. 57.

Kopańko K., Potężny kryzys polskiego producenta AGD. Internauci nie zostawili na nim suchej nitki, Spider’s Web, 01.2017, online source: https://www.spidersweb.pl/2017/01/solgaz-opinie-wykop.html [entered: 15.10.2017].

Kwiecień A., Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2010.

Majchrzak K., Zarządzanie reputacją korporacyjną we współczesnej gospodarce, [in:] Maćkowska R., Przybylski H. (eds.), Public relations. Aktualne zagadnienia sztuki komunikowania w teorii i praktyce, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2009.

Balinas T., 5 Ways Online Reviews are Affecting Your Business, online source: Outbound Engine, https://www.outboundengine.com/blog/5-ways-online-reviews-affecting-business-stats/ [entered: 12.10.2017].

Strumińska-Kutra M., Koładkiewicz I., Studium przypadku, [in:] D. Jemielniak (ed.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Placet, Warszawa 2009.

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie