Emocjonalne implikacje zarządzania audycją radiową

Aleksandra Skóra

Abstrakt
This article presents elements of management process of broadcast station based on an example of Radio Kraków, focusing on emotions of listeners in creating the strategy of this broadcast station. The author notices that broadcast station is a specific type of media organization which loses its uniqueness and symbolic character under the convergence process. Thanks to making two categories of radio listeners, the paper presents differences in influencing on their emotions during listening to a radio station. Pointed at the need for superior engagement of present managers in the management of broadcast station by immaterial values including emotions.
Słowa kluczowe: radio, radio management, emotions, emotion management
References

Beliczyński J., Radio jako obiekt zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.

Boguszewicz-Kreft M., Marketing doświadczeń. Jak poruszyć zmysły, zaangażować emocje, zdobyć lojalność klientów?, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2013.

Czerner A., Nieroba E. (red.), Studia z socjologii emocji. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.

Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Pałosz P., Przegląd badań nad uwarunkowaniami preferencji muzycznych, „Przegląd Psychologiczny” 2009, t. 52, nr 2, s. 8–9.

Pawłowska B., Jakościowe podejście do badania emocji, [w:] Czerner A., Nieroba E. (red.), Studia z socjologii emocji. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.

Rokicki Ł., Zdrobnienia funkcjonalne i niefunkcjonalne, http://lukaszrokicki.pl/2011/09/13/zdrobnienia-zdrobnionka-funkcjonalne-i-niefunkcjonalne/ (dostęp: 6.05.2017).

Turner J., Stets J., Socjologia emocji, tłum. M. Bucholc, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Zbylut M., Coraz więcej rozwodów, coraz mniej par o długim stażu małżeńskim, http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/coraz-wiecej-rozwodow-coraz-mniej-par-o-dlugim-stazu-malzenskim/ (dostęp: 14.05.2017).

Znaczenie kolorów i ich wpływ na samopoczucie, http://medikway.pl/znaczenie-kolorow-i-ich-wplyw-na-samopoczucie/ (dostęp: 5.05.2017).

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie