Rola emocji w zarządzaniu organizacją medialną na przykładzie radia RMF FM

Marta Stach

Abstrakt
Commercial channels try to acquire the biggest number of listeners possible by taking more and more varied measures. This article thesis aims at analysing the mechanisms of attention management targeted at the listeners on the basis of two broadcasts in RMF FM radio: Byle do piątku by Ewelina Pacyna and Przepis na weekend by Krzysztof Urbaniak. The results show that the methods of attracting attention used by the radio presenters are not limited to the implementation of certain techniques but also rely on building sincere relations between the listeners and the presenters.
Słowa kluczowe: radio, attention management, presenters, relations, listeners
References

Aluchna M., Pindelski M., Płoszajski P., Strategie zarządzania uwagą na współczesnym rynku, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.

Beliczyński J., Radio jako obiekt zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2005.

Czarnek P., Blisko, coraz bliżej, czyli jak komercyjne rozgłośnie radiowe budują relacje z odbiorcami, [w:] U. Doliwa (red.), Radio w dobie nowych mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014.

Gahlin A., Radio w życiu codziennym odbiorcy, [w:] W. Legowicz (red.), Radio – ulotność słowa?, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986.

Goban-Klas T., Mediai komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Goban-Klas T., Radio jako róg obfitości czy skrzynka Pandory, [w:] T. Leśniak (red. prow.), J.P. Gawlik (oprac. tekstów), Radio. Szanse i wyzwania. Materiały konferencji Kulturotwórcza Rola Radia, Kraków 14–15 lutego 1997, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1997.

Jędrzejewski S., Radio w komunikacji społecznej. Rola i tendencje rozwojowe, Profi-Press Sp. z o.o., Warszawa 2003.

Kowalski T., Między twórczością a biznesem. Wprowadzenie do zarządzania w mediach i rozrywce, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Markiewicz W., Radio świat dźwięków, [w:] Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Universitas, Kraków 2008.

Mroczkowska D., Szybkość i pośpiech jako źródła przyjemności, [w:] J. Grad, H. Mamzer (red.), Kultura przyjemności. Rozważania kulturoznawcze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2005.

Nowak P., Metajęzyk dialogów radiowych w dyżurach prezenterskich, [w:] M. Kita (red.), Dialog a nowe media, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.

Stachyra G., Gatunki audycji w radiu sformatowanym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii ­Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.

Ściślak J., Dziennikarz. Zawód przyszłości, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2014.

Winterhoff-Spurk P., Psychologia mediów, tłum. P. Włodyga, WAM, Kraków 2007.

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie