Zarządzanie Mediami,2018, Tom 6, Numer 4

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek
Sekretarz redakcji: Anna Modzelewska
Rok wydania: 2018

Artykuły

Ilość

The impact of the reform of the Italian Public broadcaster RAI on the outcome of the 2018 Parliamentary Campaign

Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6, Numer 4, s. 251–271
Data publikacji online: marzec 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.18.018.10570

Funkcje mediów lokalnych na przykładzie ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6, Numer 4, s. 273–287
Data publikacji online: marzec 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.18.019.10571

Wybrane problemy wykorzystania technologii w edukacji w ujęciu krytyczno-historycznym

Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6, Numer 4, s. 289–302
Data publikacji online: marzec 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.18.020.10572

Edukacyjna i promocyjna funkcja BBC w zakresie media literacy

Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6, Numer 4, s. 303–313
Data publikacji online: marzec 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.18.021.10573