Zarządzanie finansami w dobie konwergencji mediów: Sprawozdanie z IX Europejskiego Kongresu Finansowego, organizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańskiej Akademii Bankowej w dniach 3–5.06.2019 r. w Sopocie

Abstrakt
  • O autorach

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie