Zarządzanie finansami w dobie konwergencji mediów. Sprawozdanie z IX Europejskiego Kongresu Finansowego, organizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańskiej Akademii Bankowej w dniach 3–5.06.2019 r. w Sopocie

Anna Modzelewska

Abstrakt

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie