Artykuły

Ilość

Jak produkuje się wiadomości w cyberfabrykach

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 4,
Data publikacji online: 16 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.013.11339

Public Television in Poland (TVP) and journalists: a technological challenge

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 4,
Data publikacji online: 16 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.014.11340

Kondycja finansowa prywatnych wydawców tygodników lokalnych

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 4,
Data publikacji online: 16 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.015.11341

Patostreaming – charakterystyka i prawne konteksty zjawiska

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 4,
Data publikacji online: 16 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.016.11342

Recenzje

Recenzja książki „Kultura cyfrowego narcyzmu” M.Szpunar

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 4,
Data publikacji online: 16 grudnia 2019

Recenzja książki „Imperializm kulturowy Internetu” M.Szpunar"

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 4,
Data publikacji online: 16 grudnia 2019

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie