Patostreaming – charakterystyka i prawne konteksty zjawiska

Malwina Popiołek,

Dominika Bek

Abstrakt

The article describes the phenomenon of patostreaming which is present in the Polish Internet. The authors applied the desk research method and the analysis of media content. The authors explain what is characteristic of patostreaming and how it was created. There is an analysis of media content published by the most recognizable patostreamers: Gural, Rafatus, Daniel Magical and Rafonix.  There is a definition of the most important concepts related to the discussed problem, as well as the classification of patostreaming content. The second part of the paper analyses the phenomenon from the legal point of view, taking into account the issues of legal liability of persons submitting content, persons viewing content, as well as platforms providing access to this materials. The authors also discussed legal difficulties related to solving the patostreaming problem.

Streszczenie

W artykule scharakteryzowano zjawisko patostreamingu obecne w polskim internecie. Problem został opisany pod kątem jego społecznych i prawnych aspektów. W badaniu zastosowana została metoda desk research oraz analiza treści medialnych. Wyjaśniono czym się charakteryzuje i jak powstał patostreaming. Dokonano analizy treści medialnych publikowanych przez najbardziej rozpoznawalnych patostreamerów: Gurala, Rafatusa, Daniela Magicala i Rafonixa. Przedstawiono definicję najważniejszych pojęć powiązanych z omawianym problemem, a także sklasyfikowano treści patostreamingowe. W drugiej części dokonano wstępnej analizy zjawiska pod katem prawnym, uwzględniając kwestie odpowiedzialności prawnej osób zamieszczających treści, osób oglądających treści, a także platform udostępniających materiały noszące znamiona patologii. Omówiono także trudności prawne związane z ich zwalczaniem.

 


 

Słowa kluczowe: live video streaming, patostreaming, You Tube, Web 2.0, patologia społeczna, live video streaming, social pathology.

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie