Public Television in Poland (TVP) and journalists: a technological challenge

Agnieszka Węglińska

Abstrakt

This paper addresses the place of Poland’s public television network, Telewizja Polska (TVP) within the country’s media and political system. The role of journalists is an important element of public media. We may view Poland’s public media as part of a system of polarised pluralism, as described in Daniel Hallin and Paolo Mancini’s classification. The first aspect of this research is the politicisation of TVP. The second aspect is that of TVP’s transformation in its approach to technology. Journalists who started working in the 1990s have different attitudes from younger staff to the network’s public objectives. They are usually less competent in new media and less concerned about technological convergence and social media. The research involved unstructured interviews with TVP journalists.

Streszczenie

Dziennikarze TVP SA wobec wyzwań technologicznych

Tematem artykułu jest Telewizja Polska (TVP SA) w kontekście systemu medialnego kraju. Dziennikarze są ważną częścią  mediów publicznych. Według autorki polskie media publiczne stanowią przykład spolaryzowanego pluralizmu z mklasyfikacji Daniela Hallina i Paolo Manciniego. Głównym aspektem przedstawionych w tekście badań jest transformacja TVP w jej podejściu do technologii. Dziennikarze, którzy rozpoczęli pracę w latach 90., przedstawiciele starszego i średniego pokolenia prezentują odmienne kompetencje od pokolenia cyfrowych tubylców. Część jakościowa artykułu zawiera analizę nieustrukturyzowanych  wywiadów z dziennikarzami TVP SA.

Słowa kluczowe: public service media, TVP, journalism, social media, politicisation, political affiliations

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie