Jak produkuje się wiadomości w cyberfabrykach

Barbara Czarniawska

Abstrakt

How news agencies produce news

The study reported in this article portrays production of news in three news agencies: Swedish TT, Italian ANSA and the worldwide Reuters. It is a study of organizing rather than of journalism, and it reveals two accelerating phenomena: cybernetization (machines play a more and more central role in news production) and cyborgization (people rely more and more on machines). As usual, however, technological developments lead to many unexpected consequences and complications.

Streszczenie

Badania opisane w tym artykule dotyczyły produkcji wiadomości w trzech agencjach prasowych: szwedzkiej TT, włoskiej ANSA i globalnym Reutersie. Przedmiotem badania była organizacja produkcji raczej niż dziennikarstwo. Badania ujawniły dwa interesujące zjawiska: cybernetyzację (maszyny odgrywają coraz ważniejszą rolę w produkcji wiadomości) i cyborgizację (dziennikarze coraz bardziej polegają na maszynach). Jak zwykle w historii, postęp techniczny prowadzi do wielu nieoczekiwanych konsekwencji i komplikacji.

 

Słowa kluczowe: agencje informacyjne, cybernetyzacja, cyborgizacja, obieg kultury, news agencies, cybernetization, cyborgization, circuit of culture

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie