Zarządzanie Mediami,2020, Tom 8, Numer 1

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek
Sekretarz redakcji: Anna Modzelewska
Rok wydania: 2019

Artykuły

Ilość

Dzieci i młodzież szkolna wobec agresji i przemocy słownej w Internecie.

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 1,
Data publikacji online: 20 grudnia 2019

Postawy lekarzy wobec aktywności w mediach społecznościowych

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 1,
Data publikacji online: 20 grudnia 2019

Przemiany modelu handlu formatami telewizyjnymi w wymiarze kulturowym i ekonomicznym

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 1,
Data publikacji online: 20 grudnia 2019

Rola wartości w funkcjonowaniu społeczności marek.  Studium przypadku marki IKEA i społeczności IKEAhackers

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 1,
Data publikacji online: 20 grudnia 2019

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie