Zarządzanie Mediami,2020, Tom 8, Numer 2

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek
Sekretarz redakcji: Anna Modzelewska
Rok wydania: 2020

Artykuły

Ilość

Z doświadczeń NSZZ Solidarność na Opolszczyźnie 1980-1981. Trzy studia przypadku w ujęciu medialnym

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 2,
Data publikacji online: marzec 2020

Hejt jako źródło sytuacji kryzysowych podmiotów w przestrzeni społecznej

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 2,
Data publikacji online: marzec 2020

Deepfake – nowy wymiar internetowej manipulacji

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 2,
Data publikacji online: marzec 2020

Zarządzanie produkcją filmów dla dzieci - ograniczenia metod i narzędzi

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 2,

YouTube jako serwis społecznościowy – w stronę klasyfikacji witryny 

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 2,
Data publikacji online: marzec 2020

Can digital nomadism be considered a career management style and a lifestyle?

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 2,
Data publikacji online: marzec 2020

Sprawozdanie z III Konferencji Naukowej z cyklu „Lustro mediów” pt. „Social media – od wolności słowa do mowy nienawiści”, Gdańsk, 8 listopada 2019 r.

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 2,
Data publikacji online: marzec 2020

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie