Z doświadczeń NSZZ Solidarność na Opolszczyźnie 1980-1981. Trzy studia przypadku w ujęciu medialnym

Bogusław Nierenberg

Abstrakt

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie