Zarządzanie Mediami,Tom 2, Numer 1

Redaktor naczelny: Jan Kreft
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek
Sekretarz redakcji: Anna Modzelewska
Rok wydania: 2014
Redakcja zeszytu : Bogusław Nierenberg, Anna Pluszyńska

Artykuły

Ilość

Wolność prasy i innych środków społecznego przekazu jako zasada ustrojowa Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzanie Mediami, Tom 2, Numer 1, s. 1–16
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/23540214ZM.14.001.3114

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie Mediami, Tom 2, Numer 1, s. 17–28
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/23540214ZM.14.002.3115

Reklama teatralna w nowych mediach

Zarządzanie Mediami, Tom 2, Numer 1, s. 29–49
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/23540214ZM.14.003.3116

Cyfryzacja ośrodków regionalnych TVP

Zarządzanie Mediami, Tom 2, Numer 1, s. 51–64
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/23540214ZM.14.004.3117

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie