Rozregulowany zegar telewizji, czyli w jaki sposób współczesne media zarządzają naszym czasem

Jacek Skorus

Abstrakt
The main issue discussed by the article concerns the question what new digital media do to traditional TV audience and how new technologies are changing television programming and the way of viewing and consumption of this medium. Technological conditions of new mobile media are a decisive part of this change, which, at the same time, is not neutral, as it poses a threat of commercialization of our privacy.
Słowa kluczowe: television programming, time shifted viewing, new model of media consumption, digital content, commercialization of our privacy, management of TV audience, social media
References

Bibliografia

Anderson P.J., Ward G. (red.), Przyszłość dziennikarstwa dojrzałych demokracjach, Warszawa 2010.

Barczyk P., Nowe technologie kultura cyfrowego dostępu [w:] B. Jung (red.), Wokół mediów, Warszawa 2010.

Bard A., Söderqvist J., Netokracja, Warszawa 2006.

Baudry J.-L., Ideologiczne skutki funkcjonowania aparatu filmowego, „Powiększenie”, nr 1/1985.

Baudry J.-L., Projektor. Metapsychologiczne wyjaśnienie wrażenia rzeczywistości [w:] A. Helman (red.), Panorama współczesnej myśli filmowej, Kraków 1992.

Butler J., Telvision. Critical Methods and Applications, Belmont 1994.

Corner J., Television in Theory, „Media, Culture & Society”, vol. 19/1997.

De Sola Pool I., Technologies of Freedom: On Free Speech in an Electronic Age, Harvard University Press, Cambridge 1983.

Dömer A., Politainment. Politik in der medialen Erlebnisgeselschaft, Frankurt am Main 2001.

Eriksen T.H., Tyrania chwili, Warszawa 2003.

Gitelman L., Introduction, Media as Historical Subjects [w:] H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych nowych mediów, Warszawa 2007.

Godzic W., Telewizja jako kultura, Kraków 1999.

Godzic W., Rozumieć telewizję, Kraków 2001.

Gwóźdź A. (red.), Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, Kraków 2001.

Halawa M., Życie codzienne telewizorem, Warszawa 2006.

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych nowych mediów, Warszawa 2007.

Jung B. (red.), Wokół mediów ery Web 2.0, Warszawa 2010.

Nielsen, Cross-Platform Report, wrzesień 2014.

Raport IAB, Perspektywy rozwojowe wideo online Polsce, edycja 2014.

Schmidt W., Kolenda P., Perspektywy rozwojowe wideo online Polsce, edycja 2014 [w:] Raport AIB.

Skorus J., Rytuały codzienności. Msza informacyjna [w:] A. Węgrzyniak, T. Stępień, Rytuały codzienności, Katowice 2008.

Treści audiowizualne. Raport badania ilościowego, GfK Polonia 2014.

Weber S., Telewizja. Odbiornik ekran [w:] A. Gwóźdź, Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, Kraków 2001.

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie