Zarządzanie Mediami,2015, Tom 3, Numer 2

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek
Sekretarz redakcji: Anna Modzelewska
Rok wydania: 2015
Redakcja zeszytu: Jan Kreft

Artykuły

Ilość

Public service media in the United Kingdom: A strong public sector with an uncertain future

Zarządzanie Mediami, 2015, Tom 3, Numer 2, s. 93–106
Data publikacji online: 5 lutego 2016
DOI 10.4467/23540214ZM.15.006.4310

Nowe oblicze komunikacji. Wybrane aspekty prawne i etyczne rozpowszechniania treści w cyberprzestrzeni

Zarządzanie Mediami, 2015, Tom 3, Numer 2, s. 107–120
Data publikacji online: 5 lutego 2016
DOI 10.4467/23540214ZM.15.007.4311

„Huffinizacja” treści medialnych

Zarządzanie Mediami, 2015, Tom 3, Numer 2, s. 121-132
Data publikacji online: 5 lutego 2016
DOI 10.4467/23540214ZM.15.008.4312

Okrągły Stół mediów

Zarządzanie Mediami, 2015, Tom 3, Numer 2, s. 133-180
Data publikacji online: 5 lutego 2016