Nowe oblicze komunikacji. Wybrane aspekty prawne i etyczne rozpowszechniania treści w cyberprzestrzeni

Magdalena Różycka

Abstrakt
New face of communication. Selected legal and ethical aspects of spreading contents in the cyberspace
 
It can be regarded as we have a problem with the application of its provisions to the content present in the network in terms of law because regulations on media infiltrate boundaries – so, and the media themselves. Polish law is not adapted to the changing technology reality. And it is not only the universal use of social media. Traditional media also taking into account the convergence process are present in the network. The purpose of this publication is to analyze certain aspects of legal regulations concerning the distribution of content in cyberspace – on the basis of the law in Poland the media. To demonstrate that self-regulation in the area of electronic media has the great advantage that it can go in a relatively short distance for the development of “new” media. In contrast, new, precise regulations in the matter of electronic media are difficult to be implemented in a short time.
Słowa kluczowe: cyberspace, convergence, law, media
References

Bibliografia

Opracowania książkowe:

Barta J., Markiewicz R., Internet prawo, Universitas, Kraków 1998.

Bertrand C.-J., Deontologia mediów, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2007.

Dobrzeniecki K., Lex informatica, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2008.

Dobrzeniecki K., Prawo etos cyberprzestrzeni, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.

Doktorowicz K., Dudek W., Brytyjski model komercjalizacji początki transformacji telewizji Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995.

Goban-Klas T., Media komunikowanie masowe. Teorie analizy prasy, radia, telewizji Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2001.

Hacklin F., Management of Convergence in Innovation: Strategies and Capabilities for Value Creation Beyond Blurring Industry Boundaries, Springer, Berlin 2007.

Jakubowicz K., Media publiczne. Początek końca czy nowy początek, Wydawnictwa Akademickie Profesjonalne, Warszawa 2007.

Kański R., Podstawy rozwój e-biznesu, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2005.

Miżejewski M., Transformacja telewizji Polsce po roku 1989 na tle zmian politycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Przemyślu, Przemyśl 2005.

Nierenberg B., Publiczne przedsiębiorstwo medialne. Determinanty, systemy, modele, Wydawnic­two Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Ociepka B., Dla kogo telewizja? Model publiczny postkomunistycznej Europie Środkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.

Pokorna-Ignatowicz K., Telewizja systemie politycznym medialnym PRL, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.

Prawo Internetu, red. P. Podrecki, wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2007.

Radio Gazety. Transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku, red. W. Furman, J. Marszałek-Kawa, B. Nierenberg, K. Wolny-Zmorzyński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Sieńczyło-Chlabicz J., Rozpowszechnianie wizerunku osób powszechnie znanych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, 9, t. 3.

Waglowski P., Prawo sieci. Zarys regulacji Internetu, Helion, Gliwice 2005.

Wpływ Internetu na ewolucję państwa prawa, red. R. Grabowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.

Yoffie D., Competing in the Age of Digital Convergence, „California Management Review” 1996, t. 38, nr 4.

 

Studia, artykuły czasopismach naukowych, opracowania:

Drożdż M., Konwergencja mediów – tendencje, modele konsekwencje, „Studia Medioznawcze” 2008, nr 3 (34).

Jakubowicz K., Media publiczne [w:] Rynek audiowizualny Polsce. Ocena perspektywy, red. J.W. Adamowski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003.

Kozłowski S., Transformacja Polsce jako innowacja pozytywna negatywna [w:] Dylematy polskiej transformacji, red. J. Błuszkowski, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2008.

Myśliński J., Media II III Rzeczypospolitej [w:] Demokratyczne przemiany polskich mediów latach 1989–2009, red. K. Wolny-Zmorzyński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.

Schivinski B., Dąbrowski D., The effect of social media communication on consumer perceptions of brands, „Journal of Marketing Communications” 2014.

 

Akty prawne, uchwały, zarządzenia, raporty:

Art. 14 ust. 6 (DzU 1984 r. nr 5, poz. 24).

Art. 47 Konstytucji RP dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU dnia 16 lipca 1997 r.).

Badanie Social Media Polsce 2014, IRCenter.com.

DzU 1984 r. nr 5, poz. 24. Ustawa dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.

DzU 1997 r. nr 78, poz. 483.

DzU 2005 r. nr 267, poz. 2258.

Konwencja ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej sporządzona Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. (DzU 1975 r. nr 9, poz. 49).

Konwencja związkowa paryska ochronie własności przemysłowej – tekst ratyfikowany roku 1931 (DzU 1932 r. nr 2, poz. 8).

Postanowienie Sądu Apelacyjnego Łodzi – Wydział Cywilny dnia 18 stycznia 2013 r. (IACa 1031/12).

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna dnia 15 grudnia 2010 r. (III KK 250/10).

Postanowienie Sądu Najwyższego dnia 26 lipca 2007 r. (sygn. IV KK 174/07).

Privacy and Human Rights 2000 [Prywatność prawa człowieka 2000], Privacy International, http://www.privacyinternational.org/survey/.

Sprawozdanie KRRiTV, Warszawa 1995.

Ustawa dnia 29 grudnia 1992 r. radiofonii telewizji, art. 26 ust. 1 (DzU 1993 r. nr 7, poz. 34).

Ustawa dnia 29 grudnia 1992 r. radiofonii telewizji (DzU 29 stycznia 1993 r.).

Ustawa dnia 16 kwietnia 1993 r. zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DzU 1993 r. nr 47, poz. 211) (tekst jednolity – DzU 2003 r. nr 153, poz. 1503 późn. zm.).

Ustawa dnia 4 lutego 1994 r. prawie autorskim prawach pokrewnych (DzU 2006 r. nr 90, poz. 631).

Ustawa dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (DzU 2001 r. nr 49, poz. 508) (tekst jednolity – DzU 2003 r. nr 119, poz. 1117 późn. zm.).

Ustawa dnia 10 maja 2013 r. zmianie ustawy – Prawo prasowe (DzU 2013 r. nr 0, poz. 771).

Wspólna deklaracja specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. wolności przekonań wypowiedzi, specjalnego sprawozdawcy Organizacji Państw Amerykańskich ds. wolności wypowiedzi oraz przedstawiciela OBWE ds. wolności mediów opublikowana 2001 r.

Wyrok Sądu Okręgowego Bielsku-Białej (sygn. VII Ka 715/09).

Wyrok Sądu Rejonowego Słupsku 16 grudnia 2008 r. (sygn. akt II K 367/08).

 

Źródła internetowe:

Adamski A., Internet polskie prawo prasowe – stan obecny propozycje zmian, Czasopismo Naukowe „Kultura Historia”, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1686.

Bauer ma prawie 100 proc. akcji Interia.pl SA, http://www.press.pl/newsy/internet/pokaz/13365,Bauer-ma-prawie-100-proc_-akcji-w-Interia_pl-S.A.

Cyberprzestrzeń – definicje, http://www.techsty.art.pl/hipertekst/cyberprzestrzen.htm.

Hajduk R., 10 lat polskiego internetu, Zeszyty Prawnicze UKSW 10.1 (2010), http://www.pcworld.pl/artykuly/10106/10.lat.polskiego.Internetu.htm.

Konferencja Prawo prasowe nowe technologie, http://www.hfhr.org.pl/obserwatorium/images/PUBLIKACJA_3-1%20referaty%20str.pdf.

Matuzik M., Konwergencja mediów, http://matysoss.w.interia.pl/Konwergencja.htm.

Obserwatorium wolności mediów Polsce, http://www.obserwatorium.org/index.php?option
=com_content&view=article&id=496:zaoenia-do-projektu-nowelizacji-ustawy-z-dnia-26-stycznia-1984-r-prawo-prasowe&catid=42:z-kraju-polska&Itemid=64.

Płaza P., Rok po Acta – co nam dały protesty? imię czego wyszliśmy na ulice?, http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104665,13321914,Rok_po_ACTA

co_nam_daly_protesty__W_imie_czego_wyszlismy.html.

Ringier Axel Springer Media przejął od TVN portal Onet.pl, http://media2.pl/internet/97700-Ringier-Axel-Springer-Media-przejal-od-TVN-portal-Onet.pl.html.

Smoczyński W., RaportNowe media natarciu, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/281264,1,raport-nowe-media-w-natarciu.read.

Szpringer W., Dostęp do treści internecie – perspektywa regulacji, „E-mentor” 2008, nr 5 (27), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/27/id/587.

http://www.globalnetworkinitiative.org/.

http://www.instytut.info/Vkonf/site/29.pdf.

http://www.mojeopinie.pl/semantyczna_przyszlosc_sieci,3,1305409053.

http://di.com.pl/news/41601,0,Prawne_aspekty_monitoringu_mediow.html.

http://www.tvp.info/16770543/usmierceni-w-sieci-polscy-celebryci-padaja-ofiarami-hejterow.

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=ustawa%20medialna%20w%20polsce.

http://www.google.pl/url?url=http://www.ejournals.eu/pliki/art/2708/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjCoZKoxu3JAhWHEiwKHWbODCUQFggTMAA&usg=AFQjCNE4OELHr6jLYY94-_uN3-guuCyUQA

http://www.pcworld.pl/artykuly/10106/10.lat.polskiego.Internetu.html

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie