Okrągły Stół mediów

Abstrakt
Zapis debaty z Międzynarodowej Konferencji Mediów Publicznych „Media publiczne w służbie demokracji. Polskie doświadczenia na tle Europy”, 4–5 czerwca 2014
  • O autorach

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie