Zarządzanie Mediami,2015, Tom 3, Numer 4

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek
Sekretarz redakcji: Anna Modzelewska
Rok wydania: 2015
Redakcja zeszytu : Jan Kreft

Artykuły

Ilość

Print Publishers On The Net. Entry Strategies of the Print Media in Their Internet Editions

Zarządzanie Mediami, 2015, Tom 3, Numer 4, s. 241-256
Data publikacji online: 20 marca 2016
DOI 10.4467/23540214ZM.15.013.5208

Social media and start-ups

Zarządzanie Mediami, 2015, Tom 3, Numer 4, s. 257-267
Data publikacji online: 20 marca 2016
DOI 10.4467/23540214ZM.15.014.5209

Wykorzystanie real-time marketingu jako narzędzia budowania wizerunku firmy w Social Media

Zarządzanie Mediami, 2015, Tom 3, Numer 4, s. 269-279
Data publikacji online: 20 marca 2016
DOI 10.4467/23540214ZM.15.015.5210